Best Pulmonologist in Jaipur | Top 10 Lung Specialists in Jaipur

List of the Best Pulmonologist in Jaipur 2022

  • Dr. S. M. A. Naqvi (Pulmonologist) (Jaipur)
  • Dr. N K Jain (Pulmonologist) (Jaipur)
  • Dr. B.L Jain (Pulmonologist) (Jaipur)
  • Dr. Vijay Singh Jadaun (Pulmonologist) (Jaipur)
  • Dr. P R Gupta (Pulmonologist) (Jaipur)
  • Dr. Manohar Lal Gupta (Pulmonologist) (Jaipur)
  • Dr. Deepak Yaduvanshi (Pulmonologist) (Jaipur)
  • Dr. Lokesh Maan (Pulmonologist) (Jaipur)
  • Dr. Pankaj Gulati (Pulmonologist) (Jaipur)
  • Dr. Madhur Joshi (Pulmonologist) (Jaipur)

Dr. S M A Naqvi, MBBS, DTCD

Address: Nidan Medical Centre, Qazi Ka Nala, Ghat Gate, Ghat Gate, Jaipur, Rajasthan 302003

Contact: +91-1412606566

Timing: MON-SAT ( 08:00 AM – 09:00 PM )

Work Experience: 42 Years+ of experience

Dr. N K Jain, MBBS, MD -Tuberculosis & Respiratory Disease

Address: Jain Chest Care Center, Subhash Nagar Shoping Center, H-28-32, Subhash Nagar Rd, near T B Hospital, Subash Nagar, Shastri Nagar, Jaipur, Rajasthan 302016

Contact: +91-1414114247

Timing: MON-SAT ( 09:00 AM – 01:00 PM, 05:00 PM – 07:00 PM ), SUN ( 09:00 AM – 01:00 PM )

Work Experience: 42 Years+ of experience

Dr. B.L Jain, MBBS, MD -Tuberculosis & Respiratory Diseases 

Address: Dr BL Jain, ALLERGY ASTHMA TB CHEST SPECIALIST, 111/196, Vijay Path, Manasarovar Sector 11, Jhalana Chhod, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020

Contact: +91-7690021988

Timing: MON-SAT ( 10:00 AM – 01:30 PM, 06:00 PM – 08:00 PM )

Work Experience: 38 Years+ of experience

Dr. Vijay Singh Jadaun, MBBS, MD -Tuberculosis & Respiratory Diseases

Address: Dr. Vijay Singh Jadaun, HNO 63, 5th Ave, Opp Dushera Ground, C Block, Gom Defence Colony, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021

Contact: +91-9414033908

Timing: MON-SAT ( 09:00 AM – 02:00 PM, 05:00 PM – 08:00 PM )

Work Experience: 36 Years+ of experience

Dr. P R Gupta, MBBS, MD -Pulmonary Medicine

Address: Dr P R Gupta, 1/57, Bansi Kunj, Roshan Path Chitrakoot, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021

Contact: +91-9414071748

Timing: MON-SAT ( 05:00 PM – 07:00 PM )

Work Experience: 26 Years+ of experience

Dr. Manohar Lal Gupta, MBBS, MD, DM

Address: Dr M L Gupta Clinic, 1/635, Sector 2, Sector-1, Vidyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302023

Contact: +91-9166315360

Timing: MON-SAT ( 06:00 PM – 09:00 PM ), SUN ( 09:00 AM – 01:00 PM )

Work Experience: 33 Years+ of experience

Dr. Deepak Yaduvanshi, MBBS, DNB -Respiratory Diseases

Address: Manipal Hospital, Sikar Rd, Sector 2, Sector 5, Vidyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302039

Contact: +91-18001025555

Timing: MON, WED, FRI ( 09:30 AM – 05:00 PM )

Work Experience: 24 Years+ of experience

Dr. Lokesh Maan, MBBS, MD -Pulmonary Medicine, FELLOWSHIP CRITICAL CARE, DAA

Address: DR MAAN Allergy Asthma Chest Clinic DR LOKESH MAAN, 121- KAILASHPURI, Tonk Rd, behind Khandaka Hospital, Gopalpura Mode, Jaipur, Rajasthan 302018

Contact: +91-7300088091

Timing: MON-SAT ( 07:30 AM – 09:00 AM, 04:30 PM – 08:00 PM ), SUN ( 09:30 AM – 01:00 PM )

Work Experience: 12 Years+ of experience

Dr. Pankaj Gulati, MBBS, DNB, IDCCM

Address: MEDINOVA SUPER SPECIALITY CLINIC, H-7, Jan Path, Kishan Nagar, Shyam Nagar, Jaipur, Rajasthan 302019

Contact: +91-7240000770

Timing: MON-SAT ( 05:30 PM – 08:00 PM )

Work Experience: 13 Years+ of experience

Dr. Madhur Joshi, MBBS, DNB -Respiratory diseases, EDARM, DTCD

Address: Joshi Clinic, S 30,31New, New Sanganer Rd, Sodala, Jaipur, Rajasthan 302017

Contact: +91-1412291900

Timing: MON-SAT ( 10:00 AM – 01:00 PM )

Work Experience: 14 Years+ of experience