Best Psychiatrist in Solapur | Top 10 Psychiatrists in Solapur

List of the Best Psychiatrists in Solapur 2022

  • Dr. Dilip S Burte (Psychiatrist) (Solapur)
  • Dr. Prashant Janardan Khatavkar (Psychiatrist) (Solapur)
  • Dr. Sartaj Bagwan (Psychiatrist) (Solapur)
  • Dr. Nihar Burte (Psychiatrist) (Solapur)
  • Dr. Harshal Thadasare (Psychiatrist) (Solapur)
  • Dr. Nitin D Bhoge (Psychiatrist) (Solapur)
  • Dr. Sampada Anvekar (Psychiatrist) (Solapur)
  • Dr. Prasanna Khatawkar (Psychiatrist) (Solapur)

Dr. Dilip S Burte, MBBS, DPM, MD – Psychiatry

Address: Manodaya Neuropsychiatric Centre, Manodaya Neuropsychiatric Centre, 936B/4, 7114 /2/3, near Remand Home North, behind Rangbhavan, South Sadar Bazar, Solapur, Maharashtra 413003

Contact: +912172314433

Timing: Mon-Sat (01:00 PM – 06:00 PM)

Work Experience: 45 Years+ of experience

Dr. Prashant Janardan Khatavkar, MBBS, DNB – Psychiatry

Address: Shree Gajanan Manovikar V Vyasanmukti Clinic, Near Kanna Chowk, solapur, Solapur

Contact: 02248968625, Ext- 523

Timing: Mon-Sat (10:00 AM – 12:30 PM)
(05:00 PM – 08:00 PM)

Work Experience: 18 Years+ of experience

Dr. Sartaj Bagwan, MBBS, MD – Psychiatry

Address: Sahara Clinic, Vijapur Road, Indra Nagar Post Office Road, Shanthi Nagar, Landmark: Near Shahu Hospital, Solapur

Contact: 02071177325, Ext- 124

Timing: Mon-Sat (02:00 PM – 09:00 PM)

Work Experience: 13 Years+ of experience

Dr. Nihar Burte, MBBS, MD – Psychiatry

Address: Manodaya Neuropsychiatric Centre, Manodaya Neuropsychiatric Centre, 936B/4, 7114 /2/3, near Remand Home North, behind Rangbhavan, South Sadar Bazar, Solapur, Maharashtra 413003

Contact: +912172314433

Timing: Mon-Sat (01:00 PM – 04:00 PM) (06:00 PM – 09:00 PM)

Work Experience: 11 Years+ of experience

Dr. Harshal Thadasare, MBBS, DPM – Psychiatry

Address: Meera Hospital, Infront of Morya Ganpati mandir Near yatimkhana New RTO office to, Road, Ramwadi, Solapur, Maharashtra 413004

Contact: +919890149720

Timing: Mon-Sun (08:00 AM – 11:00 PM)

Work Experience: 10 Years+ of experience

Dr. Nitin D Bhoge, MBBS, MD – Psychiatry

Address: Dr Bhoge’s Manovishwa Psychiatric and Deaddiction clinic, Sudhakar Complex, Saat Rasta, near Sharma Sweets, Solapur, Maharashtra 413003

Contact: +919130621531

Timing: Mon-Sat (01:00 PM – 04:00 PM)
(07:00 PM – 08:00 PM)

Work Experience: 10 Years+ of experience

Dr. Sampada Anvekar, MBBS, MD

Address: Dr. Sampada Anvekar Psychiatrist Solapur, 688, 1st Floor, “Aishwarya”, in front of Balaji Mandir, Choupad, Solapur, Maharashtra 413007

Contact: +917666068634

Timing: Mon-Sat (02:00 PM – 07:00 PM)

Work Experience: 8 Years+ of experience

Dr. Prasanna Khatawkar, MBBS, DPM, DNB

Address: Aadhar Psychiatry Hospital, Vijapur Rd, Moraya Society, Solapur, Maharashtra 413004

Contact: +912172342255, +919372707100

Timing: Mon-Sat (09:00 AM – 06:00 PM)

Work Experience: NA