Best Psychiatrist in Jodhpur | Top 5 Psychiatrists in Jodhpur

List of the Best Psychiatrists in Jodhpur 2022

  • Dr. Ashok Kumar Choudhary (Psychiatrist) (Jodhpur)
  • Dr. Surendra Kumar (Psychiatrist) (Jodhpur)
  • Dr. Ramchandra Lamba (Psychiatrist) (Jodhpur)
  • Dr. Chandra Shekhar Gupta (Psychiatrist) (Jodhpur)
  • Dr. Shreyance Jain (Psychiatrist) (Jodhpur)
  • Dr. Lakshman Singh (Psychiatrist) (Jodhpur)

Dr. Ashok Kumar Choudhary, MBBS, MD – Psychiatry, DM – Geriatric Mental Health

Address: Budaniya Mind and Dental Clinic, 134, Sector-A, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan 342003

Contact: NA

Timing: Mon-Sat (03:00 PM – 07:00 PM)

Sun (11:00 AM – 03:00 PM)

Work Experience: 16 Years+ of experience

Dr. Surendra Kumar, MBBS, MD – Psychiatry

Address: Dr. Surendra Kumar Clinic, MDM Hospital Road Sector C, Shastri Nagar, Landmark: Opp. MDM Hospital Main Gate, Jodhpur

Contact: 01161263109, Ext- 493

Timing: Mon-Sat (03:00 PM – 06:00 PM)

Work Experience: 18 Years+ of experience

Dr. Ramchandra Lamba, MBBS, MD – Psychiatry

Address: Dr. Ramchandra Lamba, c 173, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan 342003

Contact: +919460431646

Timing: NA

Work Experience: 14 Years+ of experience

Dr. Chandra Shekhar Gupta, MBBS, DNB – Psychiatry

Address: Dr. Chandra Shekhar Gupta, Room No 1 Ground floor Medipulse Hospital, E4, M.I.A. 1st Phase, Basni, II Phase, Jodhpur, Rajasthan 342005

Contact: +918800485643

Timing: Mon-Sat (09:00 AM – 07:00 PM)

Work Experience: 16 Years+ of experience

Dr. Shreyance Jain, MBBS, MD – Psychiatry

Address: Dr. Shreyance Jain, Merta House, opp. Police Station, Jalori Bari, Bhistiyon Ka Bas, Jodhpur, Rajasthan 342001

Contact: +919571687799

Timing: Mon-Sat (03:00 PM – 07:00 PM)

Work Experience: 6 Years+ of experience

Dr. Lakshman Singh, MBBS, MD

Address: Dr Lakshman Singh, Prakash Bhawan, Near Madhu Hospital, Opposite, Police Line Rd, Ratanada, Jodhpur, Rajasthan 342011

Contact: +919509560860

Timing: Mon-Fri (10:00 AM – 02:00 PM) (04:00 PM – 08:00 PM)

Sat (10:00 AM – 02:00 PM)

Work Experience: 5 Years+ of experience