Best Ophthalmologist in Solapur | Top 10 Eye Specialists In Solapur

List of the Best Ophthalmologists in Solapur 2022

  • Dr. Sayed Mazhar (Ophthalmologist) (Solapur)
  • Dr. C V Kinikar (Ophthalmologist) (Solapur)
  • Dr. Bhaskar N Chitkul (Ophthalmologist) (Solapur)
  • Dr. Veerendra B Atnoor (Ophthalmologist) (Solapur)
  • Dr. Anand Bagmar (Ophthalmologist) (Solapur)
  • Dr. Nagendra A Vhansure (Ophthalmologist) (Solapur)
  • Dr. Amit S Poredi (Ophthalmologist) (Solapur)
  • Dr. Siddharth A Pawar (Ophthalmologist) (Solapur)
  • Dr. Ravindra A Vhankade (Ophthalmologist) (Solapur)
  • Dr. Virendra Awasthy (Ophthalmologist) (Solapur)

Dr. Sayed Mazhar, MBBS, MS – Ophthalmology

Address: Amina Hospital Dr. Saiyad Mazar, Ganesh Peth, Shaniwar Peth, Solapur, Maharashtra 413002

Contact: 02071177325, Ext- 079

Timing: Mon-Sat (01:00 PM – 07:00 PM)

Work Experience: 36 Years+ of experience

Dr. C V Kinikar, MBBS, MS – Ophthalmology

Address: Shree Chaudeshree Eye Clinic, 499, Sakhar Peth., Landmark: Near Chaudeshwari Mandir., Solapur

Contact: 02071177325, Ext- 099

Timing: Mon-Sat (10:00 AM – 08:00 PM)

Work Experience: 40 Years+ of experience

Dr. Bhaskar N Chitkul, MBBS, DO, MS – Ophthalmology

Address: Chitkul Netra Rugnalaya, 266/14 Chitkul Nilayam, Jodbasavanna Chowk, Raviwar Peth, Bhadravathi Peth, Solapur, Maharashtra 413002

Contact: 02071177325, Ext- 047

Timing: Mon-Sat (10:30 AM – 09:00 PM)

Work Experience: 34 Years+ of experience

Dr. Veerendra B Atnoor, MBBS, MS – Ophthalmology

Address: Shree Eye Hospital, goldfinch society, near sawarkar grounds, lokmangal bank, Maharashtra 413001

Contact: +912172324321

Timing: Mon-Fri (12:00 PM – 02:30 PM)
(06:00 PM – 08:30 PM)

Work Experience: 31 Years+ of experience

Dr. Anand Bagmar, MBBS, MD – Ophthalmology

Address: Aditya Eye Care And Laser Centre, 1st Floor Jabade Complex 155 A Station Road, near Duffrin Chowk, Railway lines, Solapur, Maharashtra 413001

Contact: +912172735720

Timing: Mon-Sat (10:00 AM – 07:00 PM)

Work Experience: 21 Years+ of experience

Dr. Nagendra A Vhansure, MBBS, DOMS

Address: Samarth Eye Center, Ist Floor, Silver Spring, Opp Chowhan Maruti Showroom, Hotgi Road, Solapur, Maharashtra

Contact: +912172600959

Timing: Mon-Sat (10:00 AM – 02:00 PM)
(05:30 PM – 08:30 PM)

Work Experience: 22 Years+ of experience

Dr. Amit S Poredi, MBBS, MS – Ophthalmology

Address: Advanced Eye Clinic, Shop no. 20, Vaishnavi Plaza, Jule Solapur Rd, opposite D-Mart, Kalyan Nagar, Jule, Solapur, Maharashtra 413004

Contact: +912172303031

Timing: Mon-Sat (11:00 AM – 09:00 PM)

Work Experience: 12 Years+ of experience

Dr. Siddharth A Pawar, MBBS, DNB – Ophthalmology

Address: Ramkrishna Eye Hospital, Above Hotel Spice and Ice, Dufferien chowk, opp. Damani Blood Bank, Maharashtra 413001

Contact: +918888050870

Timing: Mon-Sat (10:00 AM – 08:00 PM)

Work Experience: 18 Years+ of experience

Dr. Ravindra A Vhankade, MBBS, MS – Ophthalmology

Address: Ravi Eye Clinic And Oculoplasty Center, 86, Railway Line, Railway lines, Sidheshwar Peth, Solapur, Maharashtra 413001

Contact: +919420717771

Timing: Mon-Fri (12:00 PM – 03:00 PM)
(06:00 PM – 08:00 PM)

Work Experience: 11 Years+ of experience

Dr. Virendra Awasthy, MBBS, MS

Address: Awasthy Netralaya, Konark Plaza, 27, Ramlal Chowk, Railway lines, Solapur, Maharashtra 413001

Contact: +912172320400

Timing: Mon-Tue, Thu-Sun (10:00 AM – 07:00 PM)

Wed (12:00 PM – 04:00 PM)

Work Experience: 16 Years+ of experience