Best Dentist in Nashik | Top 10 Dental Clinics in Nashik

List of the Best Dentist in Nashik 2022

  • Dr. Satish J Sanghavi (Dentist) (Nashik)
  • Dr. N R Gabale (Dentist) (Nashik)
  • Dr. S. S. Chitko (Dentist) (Nashik)
  • Dr. Amarjeet Singh Gujral (Dentist) (Nashik)
  • Dr. Sanjay Bhawsar (Dentist) (Nashik)
  • Dr. Santosh Lohade (Dentist) (Nashik)
  • Dr. Rohit Kale (Dentist) (Nashik)
  • Dr. Sudarshan Kakad (Dentist) (Nashik)
  • Dr. Hrushikesh Aphale (Dentist) (Nashik)
  • Dr. Ajinkya Varkhede (Dentist) (Nashik)

Dr. Satish J Sanghavi, BDS

Address: Sanghavi Satish, 1st Floor, Anant Chamber, Ashok Stambh, Ashok Stambh, Nashik, Maharashtra 422002

Contact: +91-2532581466

Timing: MON-SAT ( 11:00 AM – 02:00 PM, 06:00 PM – 09:00 PM )

Work Experience: 48 Years+ of experience

Dr. N R Gabale, BDS

Address: Ahire Dr Gokul B, Tulsai Hospital, M H B Colony, Satpur, Satpur, Nashik, Maharashtra 422007

Contact: +91-2532351170

Timing: MON-SAT ( 10:00 AM – 01:00 PM, 06:00 PM – 09:00 PM )

Work Experience: 46 Years+ of experience

Dr. S. S. Chitko, BDS

Address: Chitko S S, Gnd Floor, Abyankar Plaza, Mahatma Gandhi Road, Mahatma Gandhi Road, Nashik, Maharashtra 422001

Contact: +91-2532310355

Timing: MON-SAT ( 11:00 AM – 02:00 PM, 06:00 PM – 08:30 PM )

Work Experience: 43 Years+ of experience

Dr. Amarjeet Singh Gujral, BDS

Address: DEEP DENTAL & ORTHODONTIC CLINIC Nashik, near, Shop no.4, patel chambers, Zilla Parishad Rd, Nashik, Maharashtra 422001

Contact: +91-2532506400

Timing: MON-SAT ( 12:00 PM – 07:00 PM )

Work Experience: 41 Years+ of experience

Dr. Sanjay Bhawsar, BDS, MDS -Prosthodontics

Address: Dr Sanjay Bhawsar, Stadium Complex, Mahatma Gandhi Road, Pradhan Park, Mahatma Gandhi Road, Nashik, Maharashtra 422001

Contact: +91-2532577389

Timing: MON-SAT ( 11:00 AM – 09:00 PM )

Work Experience: 39 Years+ of experience

Dr. Santosh Lohade, BDS

Address: City Dental Center, 1st Floor, Icchamani Sankul, Canada Corner,Near Takle Jewellers, College Rd, Nashik, Maharashtra

Contact: +91-2532313654

Timing: MON ( 10:00 AM – 02:00 PM, 06:00 PM – 09:00 PM ), TUE-SAT ( 10:00 AM – 02:00 PM )

Work Experience: 38 Years+ of experience

Dr. Rohit Kale, BDS

Address: Dr Rohit Kale’s Parth Dental Clinic, 16, Wild Orchids, behind Ved Mandir, Tidke Colony, Nashik, Maharashtra 422002

Contact: MON-SUN ( 05:00 PM – 10:00 PM, 10:00 AM – 02:00 PM )

Timing: MON-SUN ( 05:00 PM – 10:00 PM,10:00 AM – 02:00 PM )

Work Experience: 19 Years+ of experience

Dr. Sudarshan Kakad, BDS

Address: Sudarshan Dental Clinic, Vise Mala 5A, Bhanuprasad Apartment, opp. Sai SportsCanada Corner, Adwait Colony, Nashik, Maharashtra 422005

Contact: +91-9922413544

Timing: MON-SUN ( 05:00 PM – 09:00 PM, 09:00 AM – 02:00 PM )

Work Experience: 14 Years+ of experience

Dr. Hrushikesh Aphale, BDS, MDS

Address: Dr. Aphale’s Dental Concepts, Parijat Sahnivas 1st Floor, opp. Patanjali Store, Parijat Nagar, Nashik, Maharashtra 422005

Contact: +91-2536623807

Timing: MON-SAT ( 11:00 AM – 01:30 PM, 06:30 PM – 09:00 PM )

Work Experience: 10 Years+ of experience

Dr. Ajinkya Varkhede, BDS, MDS

Address: Smile Dental Clinic, Shop number 7, Murlidhar Nagar Rd, opposite Hotel Changal Chungal, Murlidhar Vyas Colony, Prashant Nagar, Pathardi Phata, Nashik, Maharashtra 422010

Contact: +91-9975715505

Timing: MON-SAT ( 05:00 PM – 09:00 PM, 10:00 AM – 02:00 PM )

Work Experience: 10 Years+ of experience